top of page

Moana JR
$1,450 entire set

Moana JR.png
Chief Tui, Sina, Moana, Pua, Hei Hei.jpeg

Chief Tui, Moana, Sina, Hei Hei, Pua

Maui.jpeg

Maui

Chief Ancestors.jpeg

Chief Ancestors

Ocean ensemble.jpeg

Ocean Ensemble

Gramma & Moana.jpeg

Gramma Tala & Moana

Tamatoa & Claws.jpeg

Tamatoa & Claws

TeKa onstage.jpeg

Te Ka (elevated on platform)

TeFiti onstage.jpeg

Te Fiti (revealed under Te Ka)

TeFiti.jpeg

Te Fiti

Ancestor Ensemble.jpeg

Ancestor Ensemble

Tamatoa Ensemble.jpeg

Tamatoa Ensemble

Villager Ensemble

Villager Ensemble.jpeg
Moana JR Cast Photo.jpeg

Cast of Moana JR, presented by Treehouse Theater

bottom of page